SCHUBI sõnavarakaardid “Tegusõnad”

Tootekood: 3214051.

38.00 Hind sisaldab käibemaksu

Toote kirjeldus

Keele ja kõne õppimine on inimesele omane juba varajasest noorusest. Olgu selleks emakeel, omandatud võõrkeele täiendamine või uue võõrkeele õppimine. Järk-järguline sõnavara arendamine ja laiendamine keele omandamisel suurendab oluliselt lapse väljendusoskust, teadmisi ja arusaama ümbritsevast keskkonnast.

Schubi sõnavarakaardid on piltide kogumikud, mis toetavad väga hästi sõnavara õpetamist. Saadaval on erinevatel teemal pildikogumikke, millest igaüks täiendab eelmist ideaalselt.

Sisu: 94 pildikaarti, 11 x 11 cm (84 tegusõna, 8 isikulist asesõna, 1 refleksiivsete verbide sümbol, 1 tühi kaart) 1 kasutusjuhend (6 keelt).